Professionell Mark & anläggning i Kalmar län

Alla typer markarbeten

Funderar du på att bygga hus, garage eller pool? Vi är proffs på mark- & grävarbeten. Vi levererar grundarbetet som exempelvis grävning, bortforsling och framkörning av material men även dränering.

Våra tjänster inom markarbete och anläggning

Avloppsanläggning

Vi har omfattande erfarenhet av hantering och rening av avloppsvatten. Hos oss får du hjälpen och kompetensen att planera och installera rätt system utefter din tomts förutsättningar. Allt för att ditt avloppssystem ska bli riktigt bra.

Anläggning av skogsbilvägar

Det är lönsamt att investera i en skogsbilväg. Dels blir det lättare att komma ut i skogen och dels höjs fastighetens värde. Dessutom blir avverkningskostnaden lägre om skotaren slipper köra så långt i skogen.

Tomtplanering

För att en tomt ska bli användbar och attraktiv behövs en tydlig plan för hur ytan ska användas. Inget projekt är sig likt och har sina utmaningar. Vi tar oss an uppdragen med glädje och tar fram en effektiv plan för just din tomt.

Husgrunder

Vi har lång erfarenhet av att anlägga husgrunder och villagrunder. En bra husgrund är viktigt för att huset ska vara stabilt. Givetvis använder vi maskiner, utrustning och material av högsta kvalitet. Vi hjälper också till med dräneringen.